FAQ

Představte nám projekt Akademie řemesel

Akademie řemesel je chebský start-up (2022), vzdělávací neziskovka, která v sobě propojila tři základní potřeby, které jsem jako zakladatel nejen na trhu vnímal.

Hlavním cílem je pomoct lidem s uplatněním na trhu práce a propojit je s četnými nabídkami firem, které hledají kvalifikované odborníky v oblasti pokrývačských prací a hydroizolací střech.

Nejčastěji tedy míříme na profi i hobby řemeslníky, kteří chtějí změnit styl práce, sebe-realizovat se, nebo si jen zvýšit kvalifikaci a získat nové dovednosti, třeba pro své podnikání nebo vlastní projekty. Současně chceme umožnit přístup k řemeslu i lidem, kteří se pro něj rozhodli až v dospělosti a usnadnit jim cestu k perspektivním a zajímavě vydělávajícím oblastem lidské činnosti.

Můžeme tak sledovat příznivý vliv na zaměstnanost, kdy proškolením vznikají řemeslníci do oborů, které dlouhodobě trpí jejich nedostatkem. Uspokojujeme také poptávku z firemního prostředí, kdy se v konečném důsledku jedná o práce, které jsou přípravou pro „zelené“ střechy, a ty budou perspektivní pro investory i v budoucnu.

V podstatě se dá říct, že projekt Akademie řemesel spojuje lidi a firmy s činnostmi, které mají pozitivní dopad nejen v rámci ekonomiky, ekologie, ale i na zdroje této planety.

Je to sice zatím malá věc, ale má potenciál růst a sílit do rozměrů nám ani netušených, protože takové malé prostranství formou zelených střech budovy ochlazuje, zatepluje, zvyšuje životnost střechy, pomáhá životnímu prostředí i tím, že zadržuje vodu, poskytuje útočiště drobným živočichům a mnoho – mnoho dalšího.

Jaké obory již školíte a proč?

Vzhledem k tomu, že Akademie řemesel je relativně nový projekt a nechceme jít cestou kvantity, ale kvality, tak jsme si vybrali oblast, která je nám dobře známá.

Pokrývač povlakových krytin je totiž zajímavý nejen z hlediska rychlosti zaškolení, ale zároveň i možnosti nasazení proškolených lidí na placené praxe u předních firem ve svém oboru. A tam jsme objevili nejen velkou poptávku po odbornících, ale také skvělou odezvu z tohoto sektoru, a tak se v současné chvíli věnujeme zdokonalování tohoto kurzu.

Samozřejmě máme i vizi rozvoje, která spočívá v komplexním vzdělávání pro budování – realizaci “zelených” ekologických střech, včetně fotovoltaiky, rekuperace odpadních vod a spoustu dalších specializací.

Jaké má uchazeč kariérní a finanční možnosti?

Každý člověk k nám přichází s určitou představou, predispozicemi a tuší, kam by se v rámci své kariéry chtěl dopracovat. V našem pojetí mu nabízíme 4 základní úrovně školení, nebo také cíle, kterých u nás může dosáhnout.

Nejzákladnější úrovní je pomocný montér. Vyšší úrovní je pak samostatný montér, který už zvládá složitější útvary. Pro lidi, kteří mají ambice vést menší týmy pracovníků, je tu třetí úroveň: předáka, a pro ty nejvíce ctižádostivé je cílem dosažení pozice mistra, a to včetně absolvování mistrovských zkoušek.

Finanční ohodnocení ze strany firem pak odpovídá dosažené kvalifikaci, a tedy schopnostem a kompetencím absolventa kurzu. V neposlední řadě si každou absolvovanou praxí řemeslník zvyšuje nejen dovednosti, ale také svou hodnotu na pracovním trhu.

Vše samozřejmě záleží na schopnostech, dovednostech a zejména chuti a rychlosti se kvalitně naučit něčemu novému. Ale i tak se může takový „základně“ vyškolený řemeslník ocitnout na stavbě u našich partnerů, kdy si může vydělat od cca 40.000 CZK za měsíc.

Pakliže si zvýší kvalifikaci například na pozici předáka, obvyklá nám známá mzda se nyní pohybuje mezi 70 – 80.000 CZK. V případě mistrovských zkoušek to jsou pak i částky převyšující 100.000 CZK.

Kolik kurz stojí?

Hodnota kurzu se pro jednotlivce či firemního zaměstnance liší na základě úrovně, které chce u nás dosáhnout.

V současné chvíli můžeme říct, že náklady pro jednu osobu za základní kurz – jeden výukový blok trvající osm pracovních dní, je 25.000 CZK.

V případně člověka ucházejícího se o nové zaměstnání, a jeho úspěšnosti při vzdělávání, se ale tato cena nemusí vůbec promítnout do jeho osobních nákladů, pokud dojde k propojení takto kvalitního řemeslníka s poptávkou partnerských firem. Náklady na školení pak přebírá budoucí zaměstnavatel.
Zároveň i praktické školení, získávání dalších úrovní vzdělávání, aneb následná praxe na reálných stavbách, je pro účastníky kurzů již tímto způsobem hrazena.

Jaké výhody nabízí tento kurz?

Hlavní výhodou je rychlost, se kterou je možné dosáhnout nového zaměstnání, ale také efektivita proškolení, s českými i zahraničními odborníky ve svém oboru, která umožňuje člověku přípravu na reálnou praxi na stavbě. Na první placenou praxi se uchazeč může dostat už v extrémně krátké době – v základním kurzu už od 8 pracovních dní.

Přednost spočívá i v obrovské poptávce na proškolené absolventy kurzu a v neposlední řadě – dlouhodobá možnost uplatnění v perspektivním oboru a zvýšení hodnoty na trhu práce.

Komu byste rekvalifikaci doporučil?

Kurz bych doporučil zejména lidem, kteří za sebou chtějí vidět kus poctivé řemeslné práce. Těm, kteří hledají nové uplatnění v nelehké době, ale přitom i něco smysluplného, co má budoucnost. Ať už jednotlivým zájemcům, montážním partám, nebo pokrývačským firmám.

V praxi bych tento rekvalifikační kurz poradil lidem, kteří jsou technicky zaměření, manuálně zruční a nemají strach z výšek, ale třeba i těm, kteří v průběhu života zjistili, že profese, pro kterou se původně rozhodli, jim (už) z nějakého důvodu nesedí a chtějí se orientovat na stavební nebo ekologickou oblast.

Náš kurz je příležitostí, kde se můžete realizovat, a potažmo za to ještě dostat dobře zaplaceno. A samozřejmě myslíme i na ty, kteří mají chuť budovat malé „zelené“ střešní oázy, které mohou mít obrovský dopad na život na této planetě.

cs_CZČeština